SOCIALMEDICINSK MOTTAGNING

Kungälvs kommun

Socialmedicinsk mottagning

Konsultläkare från vårdcentralen Kusten arbetar på socialtjänstens mottagning för alkohol- och/eller narkotikamissbruk i Kungälv.

Socialmedicinska mottagningen erbjuder öppenvårdsbehandling till personer från 21 år. Mottagningen är inte någon vårdcentral eller öppenvårdspsykiatrisk mottagning utan en kommunal verksamhet. Här arbetar förutom läkare två kuratorer och en skötare med lång erfarenhet av missbruksrehabilitering.

Man kan komma i kontakt med mottagningen på olika sätt:
E
Genom att själv ringa mottagningen
E
Genom socialsekreterare på Kungälvs kommun.
E
Genom att distriktssköterska, läkare eller annan inom vården sänder en förfrågan om behov av öppenvårdsbehandling.

Läs mer på Kungälvs kommuns hemsida