COVIDPANDEMIN PÅGÅR!

Detta innebär stor belastning på vården. Vi är ombedda att prioritera äldrevården och andra vårdinsatser på grund av pandemin. Vi vädjar därför om förståelse för begränsad tillgänglighet avseende icke akuta vårdbehov. Tills vidare kan detta innebära förlängda väntetider, både till fysiska besök och i vår onlinetjänst Mitt PTJ.

FÖR DIN SÄKERHET:

 • Medtag ej anhörig till vårdcentralen utom i undantagsfall.
 • Du som kommer för enbart provtagning på vårt laboratorium kommer att ombedjas att vänta på utsidan. Ring på klockan så får du en nummerlapp av dörrvakten. Detta innebär att du kan behöva vara varmt klädd.

Aktuell situation i Västra Götaland med skärpta riktlinjer gör att icke nödvändiga besök bör undvikas, detta gäller speciellt personer som är över 70 år eller tillhör någon riskgrupp. 

Läs mer om Covid-19 hos Folkhälsomyndigheten1177!

PROVTAGNING COVID-19

Vi erbjuder provtagning vid misstänkt covid-19-infektion för dig som har milda symtom sedan minst 24 timmar. OBS! Vid köbildning håll avstånd. Vi kommer att kunna ta emot ett begränsat antal personer per dag vilket innebär att du eventuellt kan behöva återkomma vid nästa tillfälle..

Medtag ID-handling
Provtagningen är avgiftsfri

Tider
Drop in
Måndag-fredag kl 08.15-09.15

Plats
Boden utanför vårdcentralens huvudentré.

Provsvar
Provtagningen sker till viss del som egentester. Information får du vid provtagningstillfället. Svar kommer som SMS (kräver bank-ID).

När provet tas av personal på plats behöver du för provsvar ansluta dig till vår onlinetjänst Mitt PTJ. Provsvar förmedlas inom 7 dagar från provtagningstillfället, oftast kortare svarstid.

Vänligen belasta inte verksamheten med ytterligare frågor om detta utan invänta svar från oss! 

OBS! Detta är enbart provtagning. Om du har symtom som gör att du behöver läkar- eller sjuksköterskebedömning, kontakta oss via Mitt PTJ eller telefon för att boka tid.

Läs mer om covidprovtagning på 1177…

INFLUENSAVACCINATION

Du som är listad på vårdcentralen Kusten är välkommen att boka tid för  vaccination mot säsongsinfluensa hos oss!

För att undvika trängsel sker i år ENDAST TIDSBOKAD vaccination. 

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa? Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är:

 • 65 år eller äldre
 • gravid
 • vuxen eller barn över 6 månader med:
  -kronisk hjärtsjukdom
  -kronisk lungsjukdom, tex KOL eller svår astma
  nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft orsakad av t ex extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
  -kronisk leversvikt eller njursvikt
  -diabetes
  -kraftigt nedsatt immunförsvar p g a sjukdom och behandling.

Läs mer om influensavaccination på 1177.se…

Tider
Bokningsbara tider finns:
Måndag-torsdag kl 13.30-17.00

Boka tid för influensavaccination i vår webbtidbok
Besökstyp ”Influensavaccination riskgrupp”

⇒ Gör urval på önskad tid & datum.
⇒ Markera önskad tid, scrolla neråt på sidan för att fylla i uppgifter och spara din bokning.

Du kan även ringa 0701-982270 helgfria vardagar 08.00-16.00 för att boka tid!

  Avgift
  Om du tillhör någon av nämnda riskgrupper är vaccinationen gratis. För övriga kostar det 230 kronor. 

  Tänk på att stanna hemma om du har förkylningssymtom eller kan misstänka att du är smittad av Covid-19!

  PROVTAGNING
  ANTIKROPPAR MOT COVID-19

  Vi erbjuder blodprovstagning avseende antikroppar mot Covid-19! Provtagning är särskilt viktig och avgiftsfri för dig som har hemtjänst eller hemsjukvård.

  OBS!
  ENDAST FÖR PERSONER ÖVER 18 ÅR!
  Du ska ha varit symtomfri i 3 veckor innan du tar antikroppsprov.

  Medtag ID-handling

  Tider
  Antikroppsprovtagning erbjudes obokat på laboratoriet inne på vårdcentralen helgfria vardagar kl 13.00-16.30. 
  Du kan även ringa 0303-379700 för att boka en tid.

  Plats
  Laboratoriet på vårdcentralen.

  Avgift
  160 kr (frikort gäller ej), endast kortbetalning.
  OBS! Avgiftsfritt för dig som har hemtjänst eller hemsjukvård samt för vård- och omsorgspersonal.

  Provsvar
  För provsvar behöver du ansluta dig till vår onlinetjänst Mitt PTJ. Provsvar förmedlas i allmänhet inom 7 dagar från provtagningstillfället. Läs mer om hur du tolkar ditt provsvar… 

  Vänligen belasta inte verksamheten med ytterligare frågor om detta utan invänta svar från oss! 

  Läs mer om covidprovtagning på 1177…

  MARSTRAND & KÄRNA
  STÄNGT TILLS VIDARE!

  På grund av Covidpandemin behöver vi nu koncentrera vår verksamhet till mottagningen i Ytterby. 

  Mottagningarna i Kärna och Marstrand är därför tillfälligt stängda.

  Kontakta oss digitalt!

  Är du listad hos oss på Vårdcentralen Kusten kan du komma i kontakt med oss genom att logga in med Bank-id i vår onlinetjänst Mitt PTJ!

  • Du kan ta upp ett ärende åt gången.
  • Svara på frågorna så kortfattat som möjligt.
  • Bedömer vi att ditt ärende är för komplicerat avslutar vi chatten med hänvisning till annan kontaktväg.

  Mer information om tjänsten…

  Vårdcentralen Kusten

  är en mottagning som sedan 2001 har vårdcentralsverksamhet i Ytterby, Kärna och Marstrand i Kungälvs kommun. Vi har cirka 18 000 listade patienter och verksamheten är offentligt finansierad. Hitta hit! 

  Vår verksamhet innefattar också Familjecentralen Fyren med BVC/MVC/kommunal verksamhet, Rehab Kusten samt Familjehuset Klippan – en mottagning för barn och ungas psykiska hälsa.

  Information

  Öppettider
  Vårdcentralen Kusten Ytterby
  Helgfria vardagar 08.00-17.00

  Kontakt & öppettider
  Karta & adress

  Tänk på att...

  För smidigare service och kontakt med oss, tänk på att… 

  INFÖR DITT BESÖK

  • Kontakta oss enkelt via vår onlinetjänst Mitt PTJ– för alla ärenden!
  • Akuta & planerade tider bokas efter bedömning av sjuksköterska. Kontakta oss via vår egen onlinetjänst alternativt via telefon.
  • Recept
   ∙Hör av dig i god tid innan dina läkemedel tar slut.
   ∙Varje receptönskemål kräver en medicinsk bedömning av läkare.
   ∙Recept gäller som längst i 1 år.
   ∙Använd den läkemedelslista du fått från din läkare på vårdcentralen. Listan du får från apoteket kan vara ofullständig då den endast visar kvarvarande uttag.
  • Boka tid för årskontroll till läkare
   i god tid. Hör gärna av dig två månader i förväg och kontrollera noga om dina mediciner är på väg att ta slut eller om ditt recept är på väg att bli för gammalt.
  • Skall du följas upp på vårdcentralen efter besök hos annan vårdgivare – kontakta oss för att boka tid!

  PÅ VÅRDCENTRALEN

  • Kom i god tid för att anmäla dig i receptionen, gärna 15 minuter innan bokad tid.
  • Tag en nummerlapp. För din sekretess visa legitimation. Ha betalning redo när du kommer fram till receptionen, betala gärna med kort.
  • I receptionen kan du INTE boka tid till läkare eller lämna receptönskemål. För detta behöver du prata med en sjuk­sköterska.
  • Den tid du fått är ungefärlig då vi ibland kan behöva omprioritera på grund av svårt sjuka patienter.
  • Provtagning
   ∙Tag nummerlapp till laboratoriet och sitt ner i väntrummet.
   ∙Anmälan i receptionen behövs ej, eventuell betalning sker på lab.
   ∙Pågående patientärenden kan ha förtur till lab.

  PROVSVAR

  • Samtliga provsvar meddelas av läkare inom 10 dagar efter provtagning, brevledes alternativt telefonledes. Ovanstående kan variera under semestertid. Har du inte hört någonting efter 14 dagar är du välkommen att höra av dig!

  ÖVRIG INFORMATION

  • Sommartid är till­gången på tider
   för planerade besök och årskontroller begränsad.
  • Uteblivna besök och sena avbokningar debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa.

  Vi vill tillsammans med dig skapa de bästa förutsättningarna för att erbjuda en god och effektiv vård!

  Patientavgifter

  Listad
  Läkarbesök 100 kr
  Sköterskebesök 50 kr
  Psykologbesök 50 kr
  Provtagning (ej samma dag som läkarbesök) 50 kr

  Olistad
  Läkarbesök 300 kr
  Sköterskebesök 100 kr

  Betala gärna med kort! Om du inte kan betala med kort kan du betala kontant (gärna med jämna pengar). 

  Högkostnadsskydd öppenvård 1150 kr

  Högkostnadsskydd innebär att du betalar sammanlagt högst
  1150 kr för besök i öppenvården under en period på tolv månader.
  OBS! Du måste själv som patient bevaka när du uppnått gränsen för högkostnadsskydd. Läs mer…

  Hembesök
  Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg på 100 kr till grundavgiften (för samtliga yrkeskategorier).

  Avgiftsfri vård
  Besök på vårdcentralen är avgiftsfritt för barn och ungdomar upp till 19 år samt personer fyllda 85 år (gäller ej avgift för vaccinationer och/eller intyg, se mer information nedan).

  Avgift vid uteblivet besök
  Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid.
  Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. För avgiftsfria besök får du betala 100 kr.
  Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd, frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.
  Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland.

  Intyg 
  Avgift för intyg enligt särskild prislista (Västra Götalandsregionens avgiftshandbok).  Intyg betalas med betalkort eller kontant (om möjligt med jämna pengar). Ring vårdcentralen för mer information.

  Vaccinationer
  Mer info & prislista finns här!
  Vaccinationer betalas med betalkort eller kontant (om möjligt med jämna pengar). Uteblivna besök debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa. 

  När vårdcentralen är stängd
  Om du blir akut sjuk kväll/helg/helgdag och det inte kan vänta till nästa vardag hänvisar vi till Kungälvs jourcentral på Kungälvs sjukhus. Läs mer…

  Öppettider
  Måndag-Fredag 17.00-22.00
  Lördag-Söndag 10.00-16.00
  Helgdag 10.00-16.00

  Du kan även besöka 1177.se eller ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning – öppet dygnet runt.

  Vaccination

  Vi har tidsbokad mottagning där vi erbjuder sjukdomsförebyggande vacciner och resevacciner.

  Mer info & prislista finns här!

  Uteblivna besök och sena avbokningar debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa. 

  Intyg

  För de flesta intyg som utfärdas på vårdcentralen tillkommer avgift enligt särskild prislista (Västra Götalandsregionens avgiftshandbok).

  Ring vårdcentralen för mer information och eventuell tidsbokning.

  Kontakt & öppettider

  1177
  Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt. 

  1177.se

  Parkering Ytterby

  Tre timmars fri parkering på markerade platser (se bild), skriv upp bilens registrerings­nummer på block i receptionen.

  Större bild

  Nationell Patientenkät

  Nationell patientenkät är återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

  Undersökningen omfattar idag 19 landsting/regioner och görs under samordning av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

  Resultat Nationell patientenkät – Primärvård 2019

  Vårdcentralen Kusten – resultat 2019

  Övriga verksamheter hos vårdcentralen Kusten

  Rehab Kusten

  På Rehab Kusten erbjuder vi rehabilitering med hjälp av sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

  Sjukgymnast/fysioterapeut
  Ingång från Stationsgatan 9B.
  För tidsbokning ring 0303-379768,
  vardagar 11.00-12.00.

  Arbetsterapeut
  Ingång från Stationsgatan 9B.
  För tidsbokning ring 0303-379786,
  vardagar 13.00-13.30.

  Läs mer…

  Familjecentralen Fyren

  Familjecentralen Fyren är en mötesplats i Ytterby för alla småbarnsfamiljer och blivande föräldrar i Kungälvs kommun.

  Här hittar du:

  • Barnavårdcentral (BVC)
  • Mödravårdcentral (MVC)
  • Pedagogisk verksamhet med
   Öppna Förskolan och familjebehandlare

  Ingång från Ytterby Torg 13.

  Läs mer…

  Familjehuset Klippan

  Familjehuset Klippan är en öppen mottagning för barn, unga och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar. Föräldrar med barn 6-18 år är välkomna och allt stöd är kostnadsfritt.

  Här arbetar psykologer, socionomer, arbetsterapeut och sjukgymnast.

  Telefon 0303-379787

  Ingång från Stationsgatan 7C
  (intill Apoteksgruppen i Ytterby)

  Läs mer…

  Synpunkter på vården? Tveka inte att ta kontakt!

  Vårdval

  Vårdval VG Primärvård innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja vilken vårdcentral man vill bland de godkända vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen som ingår i vårdvalet.

  VÅRDGUIDEN

  Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt.

  TILLGÄNGLIGHETS-DATABASEN

  TD ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen.