VÅRD ONLINE
MITT PTJ ⇒

AKTUELLT

VACCINATIONSINFORMATION

Alla våra vaccinationstider är just nu fullbokade.
Vi planerar att släppa fler bokningsbara tider från och med den 10 januari 2022. Dessa tider kommer att göras tillgängliga för bokning så snart riktlinjerna för vilka som kan boka är klara. 

Tills vi släpper nya bokningsbara tider kan du hitta lediga tider för vaccination mot covid-19 hos andra vårdgivare här…
(länk till Västra Götalandsregionens samlingssida med lediga tider för covidvaccination)

FÖR DIG SOM HAR EN BOKAD TID
-Det går bra att ta influensa- och covidvaccin samtidigt.
-Det spelar ingen roll vilken typ av vaccinationstid du har bokat, det räcker att du bokar EN tid!
-På plats vid besöket kan du säga till om du vill ha endast ett vaccin eller om du vill ha både influensa- och covidvaccin samtidigt. Du behöver inte ändra detta i befintlig bokning om du redan har en bokad tid.

INFLUENSAVACCINATION

Vi har just nu inga lediga vaccinationstider!

Klicka här för mer information!

 VACCINATION COVID-19

Vi har just nu inga lediga vaccinationstider!

Klicka här för mer information!

OBS!

På grund av den pågående pandemin och hårt tryck på våra mottagningar måste vi tyvärr prioritera det mest akuta.

Vi vädjar fortsatt om förståelse för begränsad tillgänglighet avseende icke akuta vårdbehov. Tills vidare kan detta innebära förlängda väntetider, både till fysiska besök och i vår onlinetjänst Mitt PTJ samt i telefon.

Medtag ej anhörig till vårdcentralen utom i undantagsfall.

Covidbevis

Från och med den 1/7 finns EU:s digitala covidbevis som ska underlätta vid resor! Läs mer om hur det fungerar hos eHälsomyndigheten.se.

Covidbevis kan inte utfärdas på vårdcentralen utan endast via e-Hälsomyndigheten. Det finns dessvärre inga intyg vi på vårdcentralen kan utfärda som är giltiga vid resa.

Mer information covid-19

Läs mer om covid-19 på 1177.se & Folkhälsomyndigheten.

VACCINATION
INFLUENSA

Vi uppdaterar hemsidan löpande (211130). Läs all information nedan. Mer information finns också på 1177.se. Vi ber er vänligen att inte belasta vårdcentralen med ytterligare frågor om detta! 

Just nu har vi inga lediga vaccinationstider.

Vi planerar att släppa fler bokningsbara tider för vaccination från och med den 10 januari 2022.

BOKA TID

Just nu har vi inga lediga vaccinationstider.
Vi planerar att släppa fler bokningsbara tider från och med den 10 januari 2022.

Information om din VACCINATIONSTID

Bokade vaccinationer fram till den 11/12 sker i Vårdcentralen Kusten Ytterbys lokaler (Stationsgatan 1).

Bokade vaccinationer den 15/12 & 16/12 sker i Ytterbys klubbhus på Yttern (Ytternvägen 2). 

Om du tillhör någon av riskgrupperna är influensavaccinationen gratis.
För övriga kostar vaccinationen 230 kr.

COVIDVACCINATION SAMTIDIGT?
Om du har en bokad tid och är aktuell för covidvaccination kommer du på plats erbjudas detta samtidigt som influensavaccinationen. Du behöver bara boka en tid och du behöver inte ändra befintlig bokning om du redan har en bokad tid! Du som äter Waran måste då ha ett PK-värde under 2,8 som ej är äldre än 7 dagar inför ev covidvaccination.

VID BESÖKET
-Ha gärna med dig en ifylld hälsodeklaration…
-Medtag giltig legitimation.
-Bär gärna kortärmat.
-För av-/ombokning av tid kontakta oss via vår onlinetjänst Mitt PTJ eller ring 0303-379700

LISTA RISKGRUPPER
 • Personer över 65 års ålder
 • Gravida efter graviditetsvecka 16
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Diabetes
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
Läs mer om influensavaccination på 1177.se

VACCINATION
COVID-19

Vi uppdaterar hemsidan löpande (211130). Läs all information nedan. Mer information finns också på 1177.se. Vi ber er vänligen att inte belasta vårdcentralen med ytterligare frågor om detta. 

Just nu har vi inga lediga vaccinationstider.

Vi planerar att släppa fler bokningsbara tider för covidvaccination från och med den 10 januari 2022.

Tills vi släpper nya bokningsbara tider kan du hitta lediga tider för vaccination mot covid-19 hos andra vårdgivare här… (länk till Västra Götalandsregionens samlingssida med lediga tider för covidvaccination)

BOKA TID

Just nu har vi inga lediga vaccinationstider.
Vi planerar att släppa fler bokningsbara tider från och med den 10 januari 2022.

Tills vi släpper nya bokningsbara tider kan du hitta lediga tider för vaccination mot covid-19 hos andra vårdgivare här… (länk till Västra Götalandsregionens samlingssida med lediga tider för covidvaccination)

Information om din VACCINATIONSTID

Bokade vaccinationer fram till den 11/12 sker i Vårdcentralen Kusten Ytterbys lokaler (Stationsgatan 1).

Bokade vaccinationer den 15/12 & 16/12 sker i Ytterbys klubbhus på Yttern (Ytternvägen 2). 

INFLUENSAVACCINATION SAMTIDIGT?
Om du har en bokad tid och tillhör riskgrupp för influensa kommer du på plats vid din bokade tid för covidvaccination erbjudas influensavaccination samtidigt. Du behöver inte ändra befintlig bokning om du redan har en bokad tid!

VID BESÖKET
-Ta med ditt vaccinationskort när du kommer för att ta dos 2 eller 3!
-Ha gärna med dig en ifylld
hälsodeklaration…
-Är du under 18 år kan vårdnadshavare fylla i en blankett för samtycke inför vaccinationen. Ha gärna med dig en ifylld samtyckesblankett…
-Medtag giltig legitimation.
-Bär kortärmat.
-Du behöver vänta kvar minst 15 minuter efter vaccinationen.
-För att du ska få ett gott skydd behöver du två doser vaccin med rätt intervall emellan, du får själv boka tid för dos 2 fyra veckor efter dos 1.
-För av-/ombokning av tid kontakta oss via vår onlinetjänst Mitt PTJ eller ring 0303-379700

För dig som äter WARAN

Vid vaccinationstillfället behöver du ha tagit ett PK-prov som ej får vara äldre än 7 dagar, värdet skall vara under 2,8. 

Modernas vaccin PAUSAT (födda 1991 & senare)

211006: Folkhälsomyndigheten har 211006 beslutat att pausa Modernas vaccin Spikevax för vaccination av personer födda 1991 och senare. Detta gäller både nyvaccination och för personer som har fått en första dos Spikevax. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, klicka här…

211021: Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med 211021 att Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19 används för alla personer födda 1991 eller senare.

Personer i den aktuella åldersgruppen som fått en första dos med Modernas vaccin Spikevax ges en andra dos med Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty. Dosintervallet ska vara 4–7 veckor mellan första och andra dosen. Om det gått längre tid än 7 veckor sedan den första dosen ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.

Mer information på Fokhälsomyndighetens hemsida, klicka här… 

INFORMATION DOS 1 & 2

Vaccination mott covid-19 dos 1 & 2 erbjuds till alla som är 12 år eller äldre. Barn 12-15 år erbjuds möjlighet att vaccinera sig i skolan.

För att du ska få ett gott skydd behöver du ta två doser vaccin med rätt intervall emellan, du ansvarar själv för att få dos 2 fyra veckor efter dos 1.  Tiden mellan första och andra vaccindosen ska i Västra Götaland vara minst 4 veckor (om du inte följer gällande dosintervall kommer vi inte att kunna vaccinera dig). 

Information om dos 2 för dig född 1991 och senare som fått Modernas vaccin som dos 1 – se informationsrutan ovan!

INFORMATION DOS 3

Dos 3 erbjuds nu till dig som:
-är äldre än 65 år (det måste ha gått 5 månader sedan dos 2).
-har hemtjänst eller larm och är under 65 år (det måste ha gått 6 månader sedan dos 2).
-är personal inom kommunal omsorg inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård och är under 65 år (det måste det ha gått 6 månader sedan dos 2.)

Dos 3 kan också ges också till dig som fått brev från sjukvården om en tredje dos.

Om du bor på särskilt boende eller har hemsjukvård ges dos 3 av kommunens sjuksköterskor.

OBS! I Västra Götaland ges påfyllnadsdos just nu till invånare över 65 år samt vård- och omsorgspersonal. Påfyllnadsdos rekommenderas till alla från 18 år, men i tur och ordning och först till dem som har störst behov av skydd mot sjukdom. Mer information om när övriga grupper kan få dos 3 kommer.

SAMTYCKESBLANKETT

Är du under 18 år kan vårdnadshavare fylla i en blankett för samtycke inför vaccinationen. Ha gärna med dig en ifylld samtyckesblankett när du kommer för att ta din vaccination. 

Läs mer om covidvaccination på 1177.se
Sjukresetaxi vid covidvaccination

Sjukresetaxi vid covidvaccination

Personer över 70 år har möjlighet att beställa sjukresetaxi för  att vaccinera sig mot covid-19 (inget intyg krävs). Kostnaden för att resa med sjukresetaxi är egenavgiften 125 kronor per enkel resa. Alla resor med sjukresetaxi beställs via Kund- och resetjänst, telefon 020-91 90 90. Det skall uppges vid bokning att det gäller en vaccinationsresa för covid-19. ⇒Läs mer på 1177.se….  

PROVTAGNING
PCR COVID-19

Läs all information nedan. Vänligen belasta inte verksamheten med ytterligare frågor om detta!

Vi har drop in för utlämning av självtester vid misstänkt covid-19-infektion för dig som har milda symtom sedan minst 24 timmar.

Plats
Boden utanför vårdcentralens huvudentré i Ytterby (Stationsgatan 1, 442 50 Ytterby).

Tid
Drop in
Kl 08.15 – 09.15 helgfria vardagar

Vid köbildning, håll avstånd
Medtag ID-handling
Provtagningen är avgiftsfri

OBS! Detta är enbart provtagning. Om du har symtom som gör att du behöver läkar- eller sjuksköterskebedömning, kontakta oss via Mitt PTJ eller telefon 0303-379700 för att boka tid. 

Provsvar

Provtagningen sker genom utlämning av självtester. Du får mer information vid provtagningstillfället. Svar kommer som SMS (identifiering via bank-ID eller personlig kod kopplad till självtestet). 

Provsvar förmedlas inom 5 dagar från provtagningstillfället, oftast kortare svarstid. Invänta detta svar. Hör endast av dig om svarstiden överstiger 5 dagar. 

Mer information om provsvar… 

Läs mer om covidprovtagning på 1177.se
Covidprovtagning MARSTRANDSÖN

Om du bor på Marstrandsön och har symtom som kan tyda på covid-19 och vill ta ett prov kan du ringa Vårdcentralen Kusten i  Ytterby 0303-379700 eller ta kontakt via vår onlinetjänst Mitt PTJ för att få tillsänt dig ett provtagningskit per post. Du får då också information om möjligheten att få provet inlämnat.
OBS! Detta gäller enbart boende på själva Marstrandsön och beror på Västtrafiks riktlinjer om att man ej får åka personfärja med symtom. 

VÅRDCENTRALEN MARSTRAND

Mottagning & provtagning på Vårdcentralen Marstrand är nu åter ÖPPET. Välkomna!

VÅRDCENTRALEN KÄRNA

Mottagning & provtagning på Vårdcentralen Kärna fortsatt tillfälligt stängt. 

Vårdcentralen Kusten finns nu på Facebook, gilla oss och håll dig uppdaterad med vad vi gör!

Vårdcentralen Kusten

är en mottagning som sedan 2001 har vårdcentralsverksamhet i Ytterby, Kärna och Marstrand i Kungälvs kommun. Vi har cirka 18 000 listade patienter och verksamheten är offentligt finansierad. Hitta hit! 

Vår verksamhet innefattar också Familjecentralen Fyren med BVC/MVC/kommunal verksamhet, Rehab Kusten samt Familjehuset Klippan – en mottagning för barn och ungas psykiska hälsa.

Kontakta oss digitalt!

Är du listad hos oss på Vårdcentralen Kusten kan du komma i kontakt med oss genom att logga in med Bank-id i vår onlinetjänst Mitt PTJ!

 • Du kan ta upp ett ärende åt gången.
 • Svara på frågorna så kortfattat som möjligt.
 • Bedömer vi att ditt ärende är för komplicerat avslutar vi chatten med hänvisning till annan kontaktväg.

Mer information om tjänsten…

Öppettider

Vårdcentralen Kusten Ytterby
Helgfria vardagar 08.00-17.00

Kontakt & öppettider
Karta & adress

Tänk på att...

För smidigare service och kontakt med oss, tänk på att… 

INFÖR DITT BESÖK

 • Kontakta oss enkelt via vår onlinetjänst Mitt PTJ – för alla ärenden!
 • Akuta & planerade tider bokas efter bedömning av sjuksköterska. Kontakta oss via vår egen onlinetjänst alternativt via telefon.
 • Recept
  ∙Hör av dig i god tid innan dina läkemedel tar slut.
  ∙Varje receptönskemål kräver en medicinsk bedömning av läkare.
  ∙Recept gäller som längst i 1 år.
  ∙Använd den läkemedelslista du fått från din läkare på vårdcentralen. Listan du får från apoteket kan vara ofullständig då den endast visar kvarvarande uttag.
 • Boka tid för årskontroll till läkare
  i god tid. Hör gärna av dig två månader i förväg och kontrollera noga om dina mediciner är på väg att ta slut eller om ditt recept är på väg att bli för gammalt.
 • Skall du följas upp på vårdcentralen efter besök hos annan vårdgivare – kontakta oss för att boka tid!

PÅ VÅRDCENTRALEN

 • Kom i god tid för att anmäla dig i receptionen, gärna 15 minuter innan bokad tid.
 • Tag en nummerlapp. För din sekretess visa legitimation. Ha betalning redo när du kommer fram till receptionen, betala gärna med kort.
 • I receptionen kan du INTE boka tid till läkare eller lämna receptönskemål. För detta behöver du prata med en sjuk­sköterska.
 • Den tid du fått är ungefärlig då vi ibland kan behöva omprioritera på grund av svårt sjuka patienter.
 • Provtagning
  ∙Tag nummerlapp till laboratoriet och sitt ner i väntrummet.
  ∙Anmälan i receptionen behövs ej, eventuell betalning sker på lab.
  ∙Pågående patientärenden kan ha förtur till lab.

PROVSVAR

 • Samtliga provsvar meddelas av läkare inom 10 dagar efter provtagning, brevledes alternativt telefonledes. Ovanstående kan variera under semestertid. Har du inte hört någonting efter 14 dagar är du välkommen att höra av dig!

ÖVRIG INFORMATION

 • Sommartid är till­gången på tider
  för planerade besök och årskontroller begränsad.
 • Uteblivna besök och sena avbokningar debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa.

Vi vill tillsammans med dig skapa de bästa förutsättningarna för att erbjuda en god och effektiv vård!

Patientavgifter

Listad
Läkarbesök 100 kr
Sköterskebesök 50 kr
Psykologbesök 50 kr
Provtagning (ej samma dag som läkarbesök) 50 kr

Olistad
Läkarbesök 300 kr
Sköterskebesök 100 kr

Betala gärna med kort! Om du inte kan betala med kort kan du betala kontant (gärna med jämna pengar). 

Högkostnadsskydd öppenvård 1150 kr

Högkostnadsskydd innebär att du betalar sammanlagt högst
1150 kr för besök i öppenvården under en period på tolv månader.
OBS! Du måste själv som patient bevaka när du uppnått gränsen för högkostnadsskydd. Läs mer…

Hembesök
Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg på 100 kr till grundavgiften (för samtliga yrkeskategorier).

Avgiftsfri vård
Besök på vårdcentralen är avgiftsfritt för barn och ungdomar upp till 19 år samt personer fyllda 85 år (gäller ej avgift för vaccinationer och/eller intyg, se mer information nedan).

Avgift vid uteblivet besök
Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid.
Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. För avgiftsfria besök får du betala 100 kr.
Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd, frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.
Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland.

Intyg 
Avgift för intyg enligt särskild prislista (Västra Götalandsregionens avgiftshandbok).  Intyg betalas med betalkort eller kontant (om möjligt med jämna pengar). Ring vårdcentralen för mer information.

Vaccinationer
Mer info & prislista finns här!
Vaccinationer betalas med betalkort eller kontant (om möjligt med jämna pengar). Uteblivna besök debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa. 

Provtagning

Vi erbjuder provtagning i Ytterby, Kärna och Marstrand.

Mer information finns här…

Vaccination

Vi har tidsbokad mottagning där vi erbjuder sjukdomsförebyggande vacciner och resevacciner.

Mer info & prislista finns här!

Uteblivna besök och sena avbokningar debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa.

Intyg

För de flesta intyg som utfärdas på vårdcentralen tillkommer avgift enligt särskild prislista (Västra Götalandsregionens avgiftshandbok).

Ring vårdcentralen för mer information och eventuell tidsbokning.

Kontakt & öppettider

När vårdcentralen är stängd

Om du blir akut sjuk kväll/helg/helgdag och det inte kan vänta till nästa vardag hänvisar vi till Kungälvs jourcentral på Kungälvs sjukhus. Läs mer…

Öppettider
Måndag-Fredag 17.00-22.00
Lördag-Söndag 10.00-16.00
Helgdag 10.00-16.00

Du kan även besöka 1177.se eller ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning – öppet dygnet runt.

1177
Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt. 

1177.se

Parkering Ytterby

Tre timmars fri parkering på markerade platser (se bild), skriv upp bilens registrerings­nummer på block i receptionen.

Större bild

Vårdmöten utan diskriminering

Nationell Patientenkät

Nationell patientenkät är återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Undersökningen omfattar idag 19 landsting/regioner och görs under samordning av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Resultat Nationell patientenkät – Primärvård 2020

Vårdcentralen Kusten – resultat 2020

Övriga verksamheter hos vårdcentralen Kusten

Rehab Kusten

På Rehab Kusten erbjuder vi rehabilitering med hjälp av sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Sjukgymnast/fysioterapeut
Tidsbokning via onlinetjänsten Mitt PTJ eller tfn 0303-379768 vardagar 11.45-12.15.

Arbetsterapeut
Tidsbokning via onlinetjänsten Mitt PTJ eller tfn 0303-379786 vardagar 13.00-13.30.

Ingång från Stationsgatan 9B.

Läs mer…

Familjecentralen Fyren

Familjecentralen Fyren är en mötesplats i Ytterby för alla småbarnsfamiljer och blivande föräldrar i Kungälvs kommun.

Här hittar du:

 • Barnavårdcentral (BVC)
 • Mödravårdcentral (MVC)
 • Pedagogisk verksamhet med
  Öppna Förskolan och familjebehandlare

Ingång från Ytterby Torg 13.

Läs mer…

Familjehuset Klippan

Familjehuset Klippan är en öppen mottagning för barn, unga och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar. 

Föräldrar med barn 6-18 år är välkomna och allt stöd är kostnadsfritt.

Här arbetar psykologer, socionomer, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Telefon 0303-379787

Ingång från Stationsgatan 7C
(intill Apoteksgruppen i Ytterby)

Läs mer…

Synpunkter på vården? Tveka inte att ta kontakt!

Vårdval

Vårdval VG Primärvård innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja vilken vårdcentral man vill bland de godkända vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen som ingår i vårdvalet.

VÅRDGUIDEN

Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt.

TILLGÄNGLIGHETS-DATABASEN

TD ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen.

MILJÖCERTIFIERING ENLIGT ISO 14001:2015.

Vi är en miljöcertifierad vårdcentral. Detta innebär att vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom bl a klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.

Nationell patientöversikt

Vi på Vårdcentralen Kusten är uppkopplade mot NPÖ (Nationell patientöversikt). Detta innebär att vissa uppgifter i din patientjournal, såsom journalanteckningar och diagnoser, på ett säkert sätt görs tillgängliga för andra vårdgivare. Det gör även att vi som vårdgivare kan ta del av information om dig som patient ifrån andra vårdenheter.

Samtycke

Med ditt samtycke kan vårdpersonal mellan vårdinstanser ta del av de journalanteckningar som behövs för din vård.

Vidare information

Här kan du läsa mer om sammanhållen journalföring (länk till 1177).