NYA PATIENTAVGIFTER

Västra Götalandsregionen har i regionfullmäktige fattat ett politiskt beslut om förändring av patientavgifter från 1 april.

Mer information om förändring av patientavgifter…

Öppettider

Vårdcentralen Kusten Ytterby
Helgfria vardagar 08.00-17.00

Kontakt & öppettider
Karta & adress

Vaccination

Vi har tidsbokad mottagning för sjukdomsförebyggande vacciner.

Mer information om vaccinationer och avgifter…

Uteblivna besök och sena avbokningar debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa.

Provtagning

Vi erbjuder provtagning i Ytterby och Marstrand.

Mer information om provtagning…

Patientavgifter

Västra Götalandsregionen har i regionfullmäktige fattat ett politiskt beslut att från 1 april höja patientavgifterna. Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland...

Besök listad
Läkare 200 kr
Sjuksköterska 50 kr
Psykolog 50 kr
Provtagning (ej samma dag som läkarbesök) 50 kr
Betala gärna med kort!

Besök olistad 
Läkare 300 kr
Sjuksköterska 100 kr
Psykolog 100 kr
Provtagning (ej samma dag som läkarbesök) 100 kr
Betala gärna med kort!

Chattbesök (Mitt PTJ/1177) & telefonbesök listad
Läkare 160 kr
Sjuksköterska 40 kr
Psykolog 40 kr

Chattbesök (Mitt PTJ/1177) & telefonbesök olistad
Läkare 240 kr
Sjuksköterska 80 kr
Psykolog 80 kr

OBS!
Fakturor från VC Kusten skickas numera huvudsakligen ut via företaget Convene. 

Hembesök
Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg på 100 kr till grundavgiften för besök (samtliga yrkeskategorier).

Videobesök
Fullföljt besök via video kostar som ett vanligt besök på vårdcentralen.

Avgiftsfri vård
Kontakter med vårdcentralen är avgiftsfria för barn och ungdomar upp till 19 år samt för personer fyllda 85 år. (OBS! Gäller ej avgift för vaccinationer och/eller intyg, se mer information nedan.)

Högkostnadsskydd öppenvård 1400 kr
Högkostnadsskydd innebär att du betalar sammanlagt högst 1400 kr för besök i öppenvården under en period på tolv månader. Läs mer om högkostnadsskydd…

Uteblivet besök/Sent återbud
Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket.
För avgiftsfria besök får du betala 100 kr.
Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd, frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Intyg 
Avgift för intyg enligt särskild prislista (Västra Götalandsregionens avgiftshandbok). Intyg betalas med betalkort eller kontant (om möjligt med jämna pengar). Kontakta vårdcentralen för mer information.

Vaccinationer
Mer information om vaccinationer och avgifter…

Vaccinationer betalas med betalkort eller kontant (om möjligt med jämna pengar). Uteblivna besök debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa. 

Tänk på att...

För smidigare service och kontakt med oss, tänk på att… 

INFÖR DITT BESÖK

 • Kontakta oss enkelt via vår onlinetjänst Mitt PTJ – för alla ärenden!
 • Akuta & planerade tider bokas efter bedömning av sjuksköterska. Kontakta oss via vår onlinetjänst alternativt via telefon.
 • Recept
  ∙Hör av dig i god tid innan dina läkemedel tar slut.
  ∙Varje receptönskemål kräver en medicinsk bedömning av läkare.
  ∙Recept gäller som längst i 1 år.
  ∙Använd den läkemedelslista du fått från din läkare på vårdcentralen. Listan du får från apoteket kan vara ofullständig då den endast visar kvarvarande uttag.
 • Boka tid för årskontroll till läkare i god tid. Hör gärna av dig två månader i förväg och kontrollera noga om dina mediciner är på väg att ta slut eller om ditt recept är på väg att bli för gammalt.
 • Skall du följas upp på vårdcentralen efter besök hos annan vårdgivare – kontakta oss för att boka tid!

PÅ VÅRDCENTRALEN

 • Kom i god tid för att anmäla dig i receptionen, gärna 15 minuter innan bokad tid.
 • Tag en nummerlapp. För din sekretess visa legitimation. Ha betalning redo när du kommer fram till receptionen, betala gärna med kort.
 • I receptionen kan du INTE boka tid till läkare eller lämna receptönskemål. För detta behöver du prata med en sjuk­sköterska.
 • Den tid du fått är alltid ungefärlig då vi ibland kan behöva omprioritera på grund av svårt sjuka patienter.
 • Provtagning
  ∙Tag nummerlapp till laboratoriet och sitt ner i väntrummet.
  ∙Anmälan i receptionen behövs ej, eventuell betalning sker på lab.
  ∙Pågående patientärenden kan ha förtur till lab.

PROVSVAR

 • Samtliga provsvar meddelas av läkare inom 10 dagar efter provtagning, brevledes alternativt telefonledes. Ovanstående kan variera under semestertid. Har du inte hört någonting efter 14 dagar är du välkommen att höra av dig!

ÖVRIG INFORMATION

 • Sommartid är till­gången på tider för planerade besök och årskontroller begränsad.
 • Uteblivna besök och sena avbokningar debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa.

Vi vill tillsammans med dig skapa de bästa förutsättningarna för att erbjuda en god och effektiv vård!

När vårdcentralen är stängd

Om du blir akut sjuk kväll/helg/helgdag och det inte kan vänta till nästa vardag hänvisar vi till Kungälvs jourcentral.

OBS! Jourcentralen har sedan den 15/1 2024 ny adress – Rollsbovägen 58, Rollsbo industriområde.

Öppettider
Måndag-Fredag 17.00-22.00
Lördag-Söndag 10.00-16.00
Helgdag 10.00-16.00

Du kan även besöka 1177.se eller ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning – öppet dygnet runt.

Intyg

För de flesta intyg som utfärdas på vårdcentralen tillkommer avgift enligt särskild prislista (Västra Götalandsregionens avgiftshandbok).

Ring vårdcentralen för mer information och eventuell tidsbokning.

Kontakt & öppettider

Synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården hos oss, tveka inte att ta kontakt!

Parkering Ytterby

Tre timmars fri parkering på markerade platser (se bild), skriv upp bilens registrerings­nummer på block i receptionen.

Vårdmöten utan diskriminering

Vårdcentralen Kusten

är en mottagning som sedan 2001 har vårdcentralsverksamhet i Ytterby, Kärna och Marstrand i Kungälvs kommun. Vi har cirka 19 500 listade patienter och verksamheten är offentligt finansierad.

Vår verksamhet innefattar också Familjecentralen Fyren med BVC/MVC/kommunal verksamhet, Rehab Kusten samt Familjehuset Klippan – en mottagning för barn och ungas psykiska hälsa.

Läs mer om Vårdcentralen Kustens verksamhet…

Vårdcentralen Kusten finns på Facebook!

Övriga verksamheter hos vårdcentralen Kusten

På Rehab Kusten erbjuder vi rehabilitering med hjälp av sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Rehab Kusten…

Familjecentralen Fyren är en mötesplats i Ytterby för alla småbarnsfamiljer och blivande föräldrar i Kungälvs kommun.

Familjecentralen Fyren…

Familjehuset Klippan är en öppen mottagning för barn, unga och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar.

Familjehuset Klippan…

Vårdval

Vårdval VG Primärvård innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja vilken vårdcentral man vill bland de godkända vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen som ingår i vårdvalet.

1177

Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt.

TILLGÄNGLIGHETS-DATABASEN

TD ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen.

MILJÖCERTIFIERING ENLIGT ISO 14001:2015.

Vi är en miljöcertifierad vårdcentral. Detta innebär att vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom bl a klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Vi på Vårdcentralen Kusten är kopplade mot NPÖ (Nationell patientöversikt). Detta innebär att vissa uppgifter i din patientjournal, såsom journalanteckningar och diagnoser, på ett säkert sätt görs tillgängliga för andra vårdgivare. Det gör även att vi som vårdgivare kan ta del av information om dig som patient ifrån andra vårdenheter. Med ditt samtycke kan vårdpersonal mellan vårdinstanser ta del av de journalanteckningar som behövs för din vård. Här kan du läsa mer om sammanhållen journalföring.