TÄNK PÅ ATT

Till dig som är listad på Vårdcentralen Kusten!

INFÖR DITT BESÖK

 • Kontakta oss enkelt via vår onlinetjänst Mitt PTJ för alla ärenden!
 • Akuta & planerade tider bokas efter bedömning av sjuksköterska. Kontakta oss via vår egen onlinetjänst alternativt via telefon.
 • Boka tid för årskontroll till läkare i god tid. Hör gärna av dig två månader i förväg och kontrollera noga om dina mediciner är på väg att ta slut eller om ditt recept är på väg att bli för gammalt.
 • Skall du följas upp på vårdcentralen efter besök hos annan vårdgivare – kontakta oss för att boka en tid!

RECEPT

 • Hör av dig i god tid innan dina läkemedel tar slut.
 • Varje receptönskemål kräver en medicinsk bedömning av läkare.
 • Recept gäller som längst i 1 år.
 • Använd den läkemedelslista du fått från din läkare på vårdcentralen. Listan du får från apoteket kan vara ofullständig då den endast visar kvarvarande uttag.

PROVTAGNING

 • Tag nummerlapp till laboratoriet och sitt ner i väntrummet.
 • Anmälan i receptionen behövs ej, eventuell betalning sker på lab.
 • Pågående patientärenden kan ha förtur till lab.

PÅ VÅRDCENTRALEN

 • Kom i god tid för att anmäla dig i receptionen, gärna 15 minuter innan bokad tid.
 • Tag en nummerlapp. För din sekretess visa legitimation. Ha betalning redo när du kommer fram till receptionen, betala gärna med kort.
 • I receptionen kan du INTE boka tid till läkare eller lämna receptönskemål. För detta behöver du prata med en sjuksköterska.
 • Den tid du fått är ungefärlig då vi ibland kan behöva omprioritera på grund av svårt sjuka patienter.

PROVSVAR

 • Samtliga provsvar meddelas av läkare inom 10 dagar efter provtagning; via vår onlinetjänst, brevledes alternativt telefonledes. Har du inte hört någonting efter 14 dagar är du välkommen att höra av dig!
 • Ovanstående kan variera under semestertid. under semesterperioden får du som regel enbart svar vid avvikande provsvar. 

ÖVRIG INFORMATION

 • Sommartid är till­gången på tider för planerade besök och årskontroller begränsad.
 • Uteblivna besök och sena avbokningar debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa.

Vi vill tillsammans med dig skapa de bästa förutsättningarna för att erbjuda en god och effektiv vård!