Tänk på att...

Till dig som är listad på vårdcentralen Kusten!

För smidigare service och kontakt med oss, tänk på att… 

INFÖR DITT BESÖK

 • Akuta & planerade tider bokas via telefon efter bedömning av sjuksköterska. När du ringer får du en uppringningstid då sjuksköterskan ringer tillbaka till dig.
 • Om ditt ärende inte är akut ring gärna i mitten på veckan då det kan vara lättare att komma i kontakt med oss.
 • Boka tid för årskontroll till läkare i god tid. Hör gärna av dig två månader i förväg och kontrollera noga om dina mediciner är på väg att ta slut eller om ditt recept är på väg att bli för gammalt.
 • Skall du följas upp på vårdcentralen efter besök hos annan vårdgivare – ring oss för att boka tid!

RECEPT

 • Hör av dig i god tid innan dina läkemedel tar slut.
 • Varje receptönskemål kräver en medicinsk bedömning av läkare.
 • Recept gäller som längst i 1 år.
 • Använd den läkemedelslista du fått från din läkare på vårdcentralen. Listan du får från apoteket kan vara ofullständig då den endast visar kvarvarande uttag.

PROVTAGNING

 • Tag nummerlapp till laboratoriet och sitt ner i väntrummet.
 • Anmälan i receptionen behövs ej, eventuell betalning sker på lab.
 • Pågående patientärenden kan ha förtur till lab.

PÅ VÅRDCENTRALEN

 • Kom i god tid för att anmäla dig i receptionen, gärna 15 minuter innan bokad tid.
 • Tag en nummerlapp. För din sekretess visa legitimation. Ha betalning redo när du kommer fram till receptionen, betala gärna med kort.
 • I receptionen kan du INTE boka tid till läkare eller lämna receptönskemål. För detta behöver du prata med en sjuksköterska.
 • Den tid du fått är ungefärlig då vi ibland kan behöva omprioritera på grund av svårt sjuka patienter.

PROVSVAR

 • Samtliga provsvar meddelas av läkare inom 10 dagar efter provtagning, brevledes alternativt telefonledes. Ovanstående kan variera under semestertid. Har du inte hört någonting efter 14 dagar är du välkommen att höra av dig!

ÖVRIG INFORMATION

 • Sommartid är till­gången på tider för planerade besök och årskontroller begränsad.
 • Uteblivna besök och sena avbokningar debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa.

Vi vill tillsammans med dig skapa de bästa förutsättningarna för att erbjuda en god och effektiv vård!