LedigA tjänstER

Ledig tjänst

Vårdcentralen Kusten söker PTP-psykolog

Vårdcentralen Kusten har verksamhet i västra delen av Kungälvs kommun; Ytterby, Kärna och Marstrand, knappt 18 000 listade patienter. Vi är en privat vårdcentral inom Praktikertjänst AB. (www.vckusten.se)

Vårdcentralen Kusten är en verksamhet i ständig utveckling, med stabil bemanning och god arbetsmiljö. Här arbetar läkare, och sjuksköterskor med distrikts- och specialistmottagningar, och sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns inom vår rehabverksamhet. I samarbete med Kungälvs kommun bedriver vi familjecentralen Fyren och Familjehuset Klippan, en mottagning för barn och ungas psykiska hälsa.

Vårdcentralen Kusten har en välfungerande psykologverksamhet med fyra psykologer som arbetar med primärvårdsuppdraget, bedömning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vanliga problemställningar är depression, ångesttillstånd, stressrelaterad ohälsa, sömnproblem, kronisk smärta och andra tillstånd där beteendeförändring är av vikt. Vi arbetar utifrån stegvis vård, vilket innebär att vi erbjuder vårdcentralens patienter psykologisk rådgivning/konsultation, föreläsningar, gruppbehandling, internetbaserad KBT-behandling, samt korttidsterapi med inriktning KBT och IPT. Arbetet sker i nära samarbete med övriga yrkeskategorier inom verksamheten, och vi har regelbunden handledning externt och internt. Vi har även regelbundna möten med psykosociala team på andra vårdcentraler i vårt område, för samverkan och kunskapsutbyte.

ARBETSUPPGIFTER
Som PTP-psykolog på Vårdcentralen Kusten erbjuds du en spännande och varierande tjänst inom vår psykologverksamhet. Du kommer under handledning i huvudsak att arbeta med psykologisk bedömning och korttidsterapier med vårdcentralens patienter, men även delta i våra gruppinsatser, lära dig att bedriva KBT via internet, samt utveckla dina kunskaper och färdigheter i psykologisk konsultation. Samarbete med andra yrkeskategorier och samverkan med vårdgrannar är en viktig del av tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Psykologexamen. Meriterande är om erfarenhet finns av arbete inom primärvården, samt grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tillträde: 2019-09-02, visstidsanställning under ett år

Anställningens omfattning: Heltid

Sista ansökningsdag: 2019-04-07

För mer information om tjänsten, kontakta:
Verksamhetschef Agneta Hamilton 0707-980302 eller leg psykolog Karin Angantyr 0705-416681.

Sänd din ansökan till: karin.angantyr@ptj.se