Läkare

inkl telefonnummer

Distriktsläkaren är specialistläkare i allmänmedicin

Vi står för första linjens vård och utgör basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Vi har en bred kompetens där vi förutom ordinär läkarmottagning även arbetar med barnavårdscentral, skolhälsovård, missbruksmottagning, LSS, äldreboende, hemsjukvård och resemedicin. Vår ambition är att ha god tillgänglighet för alla våra listade patienter, både vad gäller telefon- och mottagningsverksamhet. Vi hanterar här på vårdcentralen större delen av efterfrågad vård men remitterar också till andra specialister när det är medicinskt motiverat.

En viktig del av vårt uppdrag är att utbilda framtidens läkare. Vi har vikarierande läkare, AT-läkare och ST-läkare som arbetar hos oss under handledning. ST-läkare är en utbildningstjänst under fem år för att bli specialistläkare i allmänmedicin. Under ST-tiden finns man såväl på vårdcentralen som inom olika specialistverksamheter på sjukhusen, så kallad sidoplacering.

Du bokar tid till läkare via vår onlinetjänst eller genom att ringa tidsbokning & rådgivning  0303-379700.

En del av våra läkare har telefontid då det finns möjlighet att ringa dem direkt, telefonnummer och telefontid står då under respektive bild. Om den läkare du vill komma i kontakt med inte har egen telefontid – kontakta oss lättast via vår onlinetjänst Praktikertjänst24 alternativt ring till rådgivningen 0303-379700 så förmedlar sköterskorna ditt ärende vidare.

Agneta Hamilton

Verksamhetschef
Specialistläkare i allmänmedicin

Mark Elfast

Specialistläkare i allmänmedicin

Pär Hilding

Specialistläkare i allmänmedicin
Tfn 0303-379743
Tisdag 11.00-11.30

Charlotte Karlsson

Specialistläkare i allmänmedicin
Tfn 0303-379710
Fredag 13.00-13.30

Carl Heyman

Specialistläkare i allmänmedicin

Nina Holmgren

Specialistläkare i allmänmedicin

Ivana Kolak

Specialistläkare i allmänmedicin

Mattias Gidlöf

Specialistläkare i allmänmedicin
Tfn 0303-379747
Fredag 13.00-13.30

Tomas Wallin

Specialistläkare i allmänmedicin

Hans Glingert

Specialistläkare i allmänmedicin

Mattias Ericsson

Specialistläkare i allmänmedicin

Jonis Rosenberg

Specialistläkare i allmänmedicin

Henrik Svantesson

ST-läkare allmänmedicin

Maria Lorentz

ST-läkare allmänmedicin

Johan Lorentz

ST-läkare allmänmedicin

Amir Rahi

ST-läkare allmänmedicin

Anna Colliander

ST-läkare allmänmedicin

Jonas Ockell

ST-läkare allmänmedicin

Martin Franzelius

ST-läkare allmänmedicin

Nino Toloraia

ST-läkare allmänmedicin

Cathrin Andersson

ST-läkare allmänmedicin

Maria Stenman

ST-läkare allmänmedicin

Adel Fadil

Leg läkare

Antonia Waas

AT-läkare

Jon Berge

Vik läkare

Sofia Hedin

Vik läkare

Elise Ekstrand

Vik läkare