Läkare

Distriktsläkaren är specialistläkare i allmänmedicin

Vi står för första linjens vård och utgör basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Vi har en bred kompetens där vi förutom ordinär läkarmottagning även arbetar med barnavårdscentral, skolhälsovård, LSS, äldreboende, hemsjukvård och resemedicin. Vår ambition är att ha god tillgänglighet för alla våra listade patienter, både vad gäller telefon- och mottagningsverksamhet. Vi hanterar här på vårdcentralen större delen av efterfrågad vård men remitterar också till andra specialister när det är medicinskt motiverat.

En viktig del av vårt uppdrag är att utbilda framtidens läkare. Vi har vikarierande läkare, AT-läkare och ST-läkare som arbetar hos oss under handledning. ST-läkare är en utbildningstjänst under fem år för att bli specialistläkare i allmänmedicin. Under ST-tiden finns man såväl på vårdcentralen som inom olika specialistverksamheter på sjukhusen, så kallad sidoplacering.

Du kommer i kontakt med och bokar tid till läkare via vår onlinetjänst eller genom att ringa tidsbokning & rådgivning  0303-379700. Doktor Charlotte Karlsson har också telefontid enligt nedan. 

Agneta Hamilton

Verksamhetschef
Specialistläkare i allmänmedicin

Mark Elfast

Specialistläkare i allmänmedicin

Pär Hilding

Specialistläkare i allmänmedicin

Charlotte Karlsson

Specialistläkare i allmänmedicin
Tfn 0303-379710
Fredag 13.00-13.30

Carl Heyman

Specialistläkare i allmänmedicin

Nina Holmgren

Specialistläkare i allmänmedicin

Ivana Kolak

Specialistläkare i allmänmedicin

Mattias Gidlöf

Specialistläkare i allmänmedicin

Tomas Wallin

Specialistläkare i allmänmedicin

Hans Glingert

Specialistläkare i allmänmedicin

Mattias Ericsson

Specialistläkare i allmänmedicin

Jonis Rosenberg

Specialistläkare i allmänmedicin

Henrik Svantesson

Specialistläkare i allmänmedicin

Martin Franzelius

Specialistläkare allmänmedicin

Maria Lorentz

Specialistläkare allmänmedicin

Barbro Edeus Karlsson

Specialistläkare i allmänmedicin

Kerstin Alerås

Specialistläkare i allmänmedicin

Johan Lorentz

ST-läkare allmänmedicin

Jonas Ockell

ST-läkare allmänmedicin

Amir Rahi

ST-läkare allmänmedicin

Cathrin Andersson

ST-läkare allmänmedicin

Nino Toloraia

ST-läkare allmänmedicin

Maria Stenman

ST-läkare allmänmedicin

Sigvar Kjellberg

ST-läkare allmänmedicin

Emilia Andersson

ST-läkare allmänmedicin

Andreas Rundcrantz

Leg läkare

Therese Axelsson

Leg läkare

Sara Bergström

Leg läkare

Thomas Buske

Leg läkare

Martin Berglund

Leg läkare

Lisa Wiltz

Leg läkare

Fouad Harkal

AT-läkare

Ali Zahid Mohsin

AT-läkare

Daniel Eriksson

Vik läkare