Läkare

inklusive telefontider

Distriktsläkaren är specialistläkare i allmänmedicin

Vi står för första linjens vård och utgör basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Vi har en bred kompetens där vi förutom ordinär läkarmottagning även arbetar med barnavårdscentral, skolhälsovård, missbruksmottagning, LSS, äldreboende, hemsjukvård och resemedicin. Vår ambition är att ha god tillgänglighet för alla våra listade patienter, både vad gäller telefon- och mottagningsverksamhet. Vi hanterar här på vårdcentralen större delen av efterfrågad vård men remitterar också till andra specialister när det är medicinskt motiverat.

En viktig del av vårt uppdrag är att utbilda framtidens läkare. Vi har vikarierande läkare, AT-läkare och ST-läkare som arbetar hos oss under handledning. ST-läkare är en utbildningstjänst under fem år för att bli specialistläkare i allmänmedicin. Under ST-tiden finns man såväl på vårdcentralen som inom olika specialistverksamheter på sjukhusen, så kallad sidoplacering.

Du bokar tid till läkare genom att ringa tidsbokning & rådgivning  0303-379700.

En del av våra läkare har telefontid då det finns möjlighet att ringa dem direkt, telefonnummer och telefontid står under respektive bild. Om den läkare du vill komma i kontakt med inte har egen telefontid – ring till rådgivningen 0303-379700 så förmedlar sköterskorna ditt ärende vidare.

Agneta Hamilton

Verksamhetschef
Specialistläkare i allmänmedicin

Mark Elfast

Specialistläkare i allmänmedicin

Carl Heyman

Specialistläkare i allmänmedicin
Tfn 0303-379750
Onsdag 13.00-13.30

Charlotte Karlsson

Specialistläkare i allmänmedicin
Tfn 0303-379710
Fredag 13.00-13.30

Peter Strandvik

Specialistläkare i allmänmedicin

Pär Hilding

Specialistläkare i allmänmedicin
Tfn 0303-379743
Tisdag 11.00-11.30

Ivana Kolak

Specialistläkare i allmänmedicin

Mattias Gidlöf

Specialistläkare i allmänmedicin
Tfn 0303-379747
Fredag 13.00-13.30

Tomas Wallin

Specialistläkare i allmänmedicin
Tfn Marstrand:  0303-61369
Måndag 13.00-13.30
Torsdag 13.00-13.30

Ulrika Wall

Specialistläkare i internmedicin

Hans Glingert

Specialistläkare i allmänmedicin

Kerstin Alerås

Specialistläkare i allmänmedicin

Nina Holmgren

Specialistläkare i allmänmedicin

Mattias Ericsson

Specialistläkare i allmänmedicin

Maria Lorentz

ST-läkare allmänmedicin

Johan Lorentz

ST-läkare allmänmedicin

Henrik Svantesson

ST-läkare allmänmedicin

Anna Colliander

ST-läkare allmänmedicin

Jonis Rosenberg

ST-läkare allmänmedicin

Martin Franzelius

ST-läkare allmänmedicin

Amir Rahi

ST-läkare allmänmedicin

Jonas Ockell

ST-läkare allmänmedicin

Nino Toloraia

ST-läkare allmänmedicin

Magnus Hallor

AT-läkare 

Aron Wedel

Vik läkare

Agnes Hallgren

Vik läkare

Åsa Wallentin

Vik läkare

Staffan Åkerström

Vik läkare

Lucas Ridderskär

Vik läkare

Fredrik Identeg

Vik läkare

Viktoria Lindahl

Vik läkare