läkare

Distriktsläkaren är specialistläkare i allmänmedicin

Vi står för första linjens vård och utgör basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Vi har en bred kompetens där vi förutom ordinär läkarmottagning även arbetar med barnavårdscentral, skolhälsovård, LSS, äldreboende, hemsjukvård och resemedicin. Vår ambition är att ha god tillgänglighet för alla våra listade patienter, både vad gäller telefon- och mottagningsverksamhet. Vi hanterar här på vårdcentralen större delen av efterfrågad vård men remitterar också till andra specialister när det är medicinskt motiverat.

En viktig del av vårt uppdrag är att utbilda framtidens läkare. Vi har vikarierande läkare, AT-läkare och ST-läkare som arbetar hos oss under handledning. ST-läkare är en utbildningstjänst under fem år för att bli specialistläkare i allmänmedicin. Under ST-tiden finns man såväl på vårdcentralen som inom olika specialistverksamheter på sjukhusen, så kallad sidoplacering.

Du kommer i kontakt med och bokar tid till läkare via vår onlinetjänst Mitt PTJ eller genom att ringa tidsbokning & rådgivning  0303-379700.

Agneta Hamilton

Verksamhetschef
Specialistläkare i allmänmedicin

Mark Elfast

Ledningsgrupp
Specialistläkare allmänmedicin

Jonis Rosenberg

Specialistläkare allmänmedicin

Mattias Gidlöf

Specialistläkare allmänmedicin

Ivana Kolak

Specialistläkare allmänmedicin

Johan Lorentz

Specialistläkare allmänmedicin

Nina Holmgren

Specialistläkare allmänmedicin

Martin Franzelius

Specialistläkare allmänmedicin

Tomas Wallin

Specialistläkare allmänmedicin

Mattias Ericsson

Specialistläkare allmänmedicin

Malin Mårin

Malin Mårin

Specialistläkare allmänmedicin

Nino Toloraia

Specialistläkare allmänmedicin

Jacek Jackowski

Specialistläkare allmänmedicin

Hans Glingert

Specialistläkare allmänmedicin

Cathrin Andersson

ST-läkare allmänmedicin

Maria Stenman

ST-läkare allmänmedicin

Sigvar Kjellberg

ST-läkare allmänmedicin

Emilia Andersson

ST-läkare allmänmedicin

Andreas Rundcrantz

ST-läkare allmänmedicin

Therese

Therese Axelsson

ST-läkare allmänmedicin

Josefin Olbers

Josefin Olbers

ST-läkare allmänmedicin

Sara

Sara Bergström

ST-läkare allmänmedicin

Martin

Martin Berglund

ST-läkare allmänmedicin

Thomas

Thomas Buske

ST-läkare allmänmedicin

Anna Hwarfner

Anna Hvarfner

ST-läkare allmänmedicin

David Olsson

David Olsson

ST-läkare allmänmedicin

Wahdatullah Wahdat

AT-läkare

Johanna Larsson Hopper

AT-läkare

Martin Eliasson

Vik underläkare

Kaja Jackowska

Vik underläkare

Emelie Dahlin

Vik underläkare

Miriam Petersson

Vik underläkare

Sofie Söder

Vik underläkare