Vår personal

 

Läkare

Agneta Hamilton

Ledningsgruppen
Verksamhetschef
Specialistläkare i allmänmedicin

Mark Elfast

Ledningsgruppen
Specialistläkare i allmänmedicin

Pär Hilding

Ledningsgruppen
Specialistläkare i allmänmedicin

Peter Strandvik

Ledningsgruppen
Specialistläkare i allmänmedicin

Carl Heyman

Specialistläkare i allmänmedicin

Charlotte Karlsson

Specialistläkare i allmänmedicin

Mattias Gidlöf

Specialistläkare i allmänmedicin

Ivana Kolak

Specialistläkare i allmänmedicin

Ulrika Wall

Specialistläkare i internmedicin

Hans Glingert

Specialistläkare i allmänmedicin

Nina Holmgren

Specialistläkare i allmänmedicin

Kerstin Alerås

Specialistläkare i allmänmedicin

Tomas Wallin

Specialistläkare i allmänmedicin

Maria Lorentz

(Föräldraledig)
ST-läkare allmänmedicin

Johan Lorentz

(Sidoplacering/Föräldraledig)
ST-läkare allmänmedicin

Mattias Ericsson

ST-läkare allmänmedicin

Henrik Svantesson

ST-läkare allmänmedicin

Jonis Rosenberg

ST-läkare allmänmedicin

Anna Colliander

(Föräldraledig)
ST-läkare allmänmedicin

Martin Franzelius

ST-läkare allmänmedicin

Amir Rahi

ST-läkare allmänmedicin

Jonas Ockell

ST-läkare allmänmedicin 

Anton Romell

Leg läkare 

Fredrik Holm

AT-läkare 

Marcus Molinder

Vik läkare

Emilia Ljungkvist

Vik läkare

Linda Johansson

Vik läkare

Aron Wedel

Vik läkare

Sjuksköterskor

Cathrine Iwarson

Distriktssköterska
Astma-/KOL-mottagning
Vaccinationsmottagning

Mari-Anne Selander

Distriktssköterska
Äldrevårdsmottagning

Emma Thorbjörnsson

Sjuksköterska
Diabetesmottagning

Lisbeth Andersson

Distriktssköterska
Inkontinensmottagning

Christina Andersson

Distriktssköterska
Hyprtoni-/livsstilsmottagning
Rökavvänjningsmottagning

Anna Karlsson

Distriktssköterska
Vårdsamordnare
Vaccinationsmottagning

Sara Rystedt

Distriktssköterska
Äldrevårdsmottagning

Paula Pettersson

Sjuksköterska
Samtalsmottagning/KBT

Jenny Simberg

Sjuksköterska

Mikaela Persson

Sjuksköterska
Rehabkoordinator

Sofia Samuelsson

Sjuksköterska
Diabetesmottagning

Undersköterskor

Maj-Lis

Undersköterska

Ulrika 

Undersköterska

Gunilla 

Undersköterska

Stina 

Undersköterska

Kristin 

Undersköterska

Psykologmottagning

Anders Granthon

Leg psykolog, KBT steg 1

Karin Angantyr

Leg psykolog, leg psykoterapeut KBT, specialist klinisk psykologi

Cecilia Hulthe

Leg psykolog, KBT steg 1

Linda Guntell

Leg psykolog

Sofia Fransson Djerf

PTP-psykolog
(Föräldraledig)

Sara Bergman

PTP-psykolog

Rehab Kusten

Ingrid Wiik

Leg arbetsterapeut

Sara Ekström

Leg arbetsterapeut

Karoline Fahl

Leg arbetsterapeut

Lukas Syrén Sandström

Leg fysioterapeut

Maria Ekström

Leg sjukgymnast

Jonas Sand

Leg sjukgymnast

Erik Holmner

Leg sjukgymnast

Jesper Hoflund

Leg sjukgymnast

Familjecentralen Fyren

Sara Wilsgaard

Barnsjuksköterska
BVC

Petra Jochens

Barnsjuksköterska
BVC

Tina Walding

Barnsjuksköterska
BVC

Sara Albertsson

Distriktssköterska
BVC

Camilla Berntsson

Barnmorska
Barnmorskemottagning

Maria Gustavsson

Barnmorska
Barnmorskemottagning

Malin Johansson

Barnmorska
Barnmorskemottagning

Carina Wahlqvist

Pedagog, samordnare
Öppna förskolan
Familjecentralen Fyren

Miia Sennfors

Kurator
Öppna förskolan
Familjecentralen Fyren

Familjehuset Klippan

Kristoffer Alberts

Leg psykolog
(Föräldraledig)

Maria Olinder

Leg psykolog

Anna Waller

Leg psykolog

Lisbeth Mattsson

Socionom

Lovisa Elvin

Leg psykolog
(Föräldraledig)

Katarina Laundy

Leg psykolog

Anette Karlsson

Projektledare

Annika Haglunds

Socionom

Matilda Ugrell

Leg psykolog

Samuel Klingenstierna

PTP-psykolog

Maria Ekström

Leg sjukgymnast

Sara Ekström

Leg arbetsterapeut

Administration

Eva Klasson

Administrativ chef

Anki Andersson

Medicinsk sekreterare

Marie Christiansson

Medicinsk sekreterare

Barbro Gustafsson

Medicinsk sekreterare

Carina Ström

Medicinsk sekreterare

Lisa Wallin

Medicinsk sekreterare

Lisa Ramnemark

Receptionist

Johanna Karlsson

Receptionist

Phaybone Skoglund

Vårdcentralsvärdinna