VÅR VERKSAMHET

Välkommen till oss på Vårdcentralen Kusten!

Vi vill erbjuda våra invånare en god och lättillgänglig första linjens vård!

Vi har vårdcentralsverksamhet i Ytterby, Marstrand och Kärna. Hos oss tjänstgör specialistläkare, läkare under specialistutbildning samt distrikts- och specialistsjuksköterskor. Vi erbjuder psykologisk behandling, har konsulter inom reumatologi, smärtmedicin och psykiatri samt en rehabkoordinator. Vår äldrevårdsmottagning finns i Ytterby. Vi har en väl utbyggd verksamhet med tillgång till många olika funktioner som beskrivs nedan.

Vårdcentralen Kusten driver även verksamheterna Familjecentralen Fyren med bland annat BVC och MVC, Rehab Kusten samt Familjehuset Klippan.

LÄKARE

Distriktsläkaren är specialistläkare i allmänmedicin. Vi tillhandahåller första linjens vård och utgör basen i hälso- och sjukvårdssystemet.

DISTRIKTSSKÖTERSKA

Våra distrikts- och sjuksköterskor har en bred kompetens inom rådgivning och mottagningsverksamhet. Vi erbjuder flera specialistmottagningar, bland annat diabetes, hypertoni, astma/KOL m m.

PROVTAGNING

Vi erbjuder provtagning i Ytterby, Kärna och Marstrand.

ÄLDREVÅRD

På vårdcentralen har vi en äldrevårdsmottagning med möjlighet till hembesök.

VACCINATION

Vi erbjuder sjukdomsförebyggande vacciner och resevacciner på Vårdcentralen Kusten i Ytterby.

PSYKOLOG

Du som är listad på Vårdcentralen Kusten kan via din läkare få kontakt med  vårdcentralens psykologer.

REHABKOORDINATOR

Vår rehabkoordinator arbetar med rehabilitering och sjukskrivning.

SKOLLÄKARE

Våra skolläkare arbetar på Kungälvs kommuns alla grundskolor samt gymnasieskolan Mimers Hus.

Nationell Patientenkät

Nationell patientenkät är återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Undersökningen görs under samordning av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Resultat Nationell patientenkät – Primärvård 2023

Vårdcentralen Kusten – resultat 2023

Ytterby

Stationsgatan 1
442 50 Ytterby

Telefontid sjuksköterska
Måndag – fredag
08.00-17.00

 Tfn 0303-379700

Marstrand

Lilla Varvsgatan 32
442 66 Marstrand

Telefontid sjuksköterska
Måndag & Torsdag
08.00-09.00, 10.00-11.00

Tfn 0303-60142

Kärna

TILLFÄLLIGT STÄNGT
Kaprifolvägen 1C, 442 70 Kärna

Telefontid sjuksköterska
Måndag – fredag
08.00-17.00

Tfn 0303-379700

Övriga verksamheter 

Rehab Kusten

På Rehab Kusten erbjuder vi rehabilitering med hjälp av sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Rehab Kusten…

Familjecentralen Fyren

Familjecentralen Fyren är en mötesplats i Ytterby för alla småbarnsfamiljer och blivande föräldrar i Kungälvs kommun.

Familjecentralen Fyren…

Familjehuset Klippan

Familjehuset Klippan är en öppen mottagning för barn, unga och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar.

Familjehuset Klippan…

Synpunkter på vården? Tveka inte att ta kontakt!