Vår verksamhet

Välkommen till oss på Vårdcentralen Kusten!

Vi vill erbjuda våra invånare en god och lättillgänglig första linjens vård!

Vi har vårdcentralsverksamhet i Ytterby, Marstrand och Kärna. Hos oss tjänstgör specialistläkare, läkare under specialistutbildning samt distrikts- och specialistsjuksköterskor. Vi erbjuder psykologisk behandling, har konsulter inom reumatologi, smärtmedicin och psykiatri samt en rehabkoordinator. Vår äldrevårdsmottagning finns i Ytterby. Vi har en väl utbyggd verksamhet med tillgång till många olika funktioner som beskrivs nedan.

Vårdcentralen Kusten driver även verksamheterna Familjecentralen Fyren med bland annat BVC och MVC, Rehab Kusten samt Familjehuset Klippan.

LÄKARE

Distriktsläkaren är specialistläkare i allmänmedicin. Vi tillhandahåller första linjens vård och utgör basen i hälso- och sjukvårdssystemet.

Läs mer…

DISTRIKTSSKÖTERSKA

Våra distrikts- och sjuksköterskor har en bred kompetens inom rådgivning och mottagningsverksamhet. Vi erbjuder flera specialistmottagningar, bland annat diabetes, hypertoni, astma/KOL m m.

Läs mer…

PROVTAGNING

Vi erbjuder provtagning i Ytterby, Kärna och Marstrand.

Läs mer…

ÄLDREVÅRD

På vårdcentralen har vi en äldrevårdsmottagning med möjlighet till hembesök.

Läs mer…

VACCINATION

Vi erbjuder sjukdomsförebyggande vacciner och resevacciner på Vårdcentralen Kusten i Ytterby.

Läs mer…

PSYKOLOG

Du som är listad på Vårdcentralen Kusten kan via din läkare få kontakt med  vårdcentralens psykologer.

Läs mer…

REHABKOORDINATOR

Vår rehabkoordinator arbetar med rehabilitering och sjukskrivning. 

Läs mer…

SKOLLÄKARE

Våra skolläkare arbetar på Kungälvs kommuns alla grundskolor samt gymnasieskolan Mimers Hus.

Läs mer…

Ytterby

Stationsgatan 1
442 50 Ytterby

Telefontid sjuksköterska
Måndag – fredag
08.00-17.00

 Tfn 0303-379700

Marstrand

Lilla Varvsgatan 32
442 66 Marstrand

Telefontid sjuksköterska
Måndag & Torsdag
08.00-09.00, 10.00-11.00

Tfn 0303-60142

Kärna

TILLFÄLLIGT STÄNGT
Kaprifolvägen 1C, 442 70 Kärna

Telefontid sjuksköterska
Måndag – fredag
08.00-17.00

Tfn 0303-379700

Nationell Patientenkät

Nationell patientenkät är återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Undersökningen görs under samordning av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Resultat Nationell patientenkät – Primärvård 2021

Vårdcentralen Kusten – resultat 2021

Övriga verksamheter hos vårdcentralen Kusten

Rehab Kusten

På Rehab Kusten erbjuder vi rehabilitering med hjälp av sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Sjukgymnast/fysioterapeut
Tidsbokning via onlinetjänst Mitt PTJ eller tfn 0303-379768, vardagar 11.45-12.15.

Arbetsterapeut
Tidsbokning via onlinetjänst Mitt PTJ eller tfn 0303-379786, vardagar 13.00-13.30.

Ingång från Stationsgatan 9B.

Läs mer…

Familjecentralen Fyren

Familjecentralen Fyren är en mötesplats i Ytterby för alla småbarnsfamiljer och blivande föräldrar i Kungälvs kommun.

Här hittar du:

  • Barnavårdcentral (BVC)
  • Mödravårdcentral (MVC)
  • Pedagogisk verksamhet med
    Öppna Förskolan och familjebehandlare

Ingång från Ytterby Torg 13.

Läs mer…

Familjehuset Klippan

Familjehuset Klippan är en öppen mottagning för barn, unga och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar. 

Föräldrar med barn 6-18 år är välkomna och allt stöd är kostnadsfritt.

Här arbetar psykologer, socionomer, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Telefon 0303-379787

Ingång från Stationsgatan 7C
(intill Apoteksgruppen i Ytterby)

Läs mer…

Synpunkter på vården? Tveka inte att ta kontakt!