AKTUELLT

2021-05-09

BOKA TID FÖR TBE-VACCINATION HOS OSS!

Just nu är alla våra bokningsbara tider för Covid-19-vaccination tyvärr slut. Vi återkommer med ny information så snart det finns fler tider att boka. 

Om du inte kan boka tid just nu så besök webbsidan igen, uppdateringar sker ofta flera gånger per vecka.

COVIDPANDEMIN PÅGÅR!

Detta innebär stor belastning på vården. Vi vädjar fortsatt om förståelse för begränsad tillgänglighet avseende icke akuta vårdbehov. Tills vidare kan detta innebära förlängda väntetider, både till fysiska besök och i vår onlinetjänst Mitt PTJ.

FÖR DIN SÄKERHET:

 • Munskydd delas ut till alla besökare i alla våra verksamheter. Munskyddet skall behållas på kontinuerligt under besöket och får tas av först när man lämnat mottagningen. 
 • Medtag ej anhörig till vårdcentralen utom i undantagsfall.
 • Du som kommer för enbart provtagning på vårt laboratorium i Ytterby kan komma att ombedjas att vänta på utsidan. Ring på klockan så får du en nummerlapp av dörrvakten. 

Läs mer om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten1177.se!

VACCINATION
COVID-19

Uppdaterat 210506
Vi vaccinerar enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer om prioritering i strikt åldersordning med de äldsta först. Vi tar emot allt vaccin vi kan få men leveransen av vaccin är fortsatt ojämn.
Du som är född 1966 eller tidigare kan nu boka tid för vaccination. För övriga finns ännu inga tider och det finns ingen väntelista. Hushållskontakter födda 1967 eller senare får tyvärr vänta med vaccination.

Om du inte kan boka tid just nu så besök webbsidan igen, uppdateringar sker ofta flera gånger per vecka.

BOKA TID
Just nu är alla våra bokningsbara tider för Covid-19-vaccination tyvärr slut. Vi återkommer med ny information så snart det finns fler tider att boka. 

När du kommer till din bokade vaccinationstid är vi tacksamma om du kan ta med dig en ifylld hälsodeklaration som finns att skriva ut här…

Är du född 1946 eller tidigare och inte har möjlighet att webboka tid eller ringa kommer vi så småningom ringa upp dig för att erbjuda vaccination.

Enligt Folkhälsomyndighetens direktiv vaccinerar vi med de vaccin som tillhandahålles. Om du tackar nej till erbjuden tid för vaccination får du oavsett riskgrupp vänta till den allmänna vaccinationen i fas 4.

Läs mer om t ex faser, prioriteringsordning och riskgrupper på 1177.se: ⇒Information om Covid-19-vaccination

Sjukresetaxi vid Covidvaccination
Personer över 70 år har möjlighet att beställa sjukresetaxi för  att vaccinera sig mot Covid-19 (inget intyg krävs). Kostnaden för att resa med sjukresetaxi är egenavgiften 80 kronor per enkel resa. Alla resor med sjukresetaxi beställs via Kund- och resetjänst, telefon 020-91 90 90. Det skall uppges vid bokning att det gäller en vaccinationsresa för covid-19. ⇒Läs mer på 1177.se…. 

Vi uppdaterar hemsidan löpande så snart vi har fått ytterligare information. Vi ber er vänligen att inte kontakta vårdcentralen med fler frågor om detta.

PROVTAGNING
PCR COVID-19

Vi erbjuder provtagning vid misstänkt covid-19-infektion för dig som har milda symtom sedan minst 24 timmar. Vid köbildning håll avstånd. 

Läs mer om covidprovtagning på 1177.se…
Läs mer om provtagning för boende på Marstrandön…

Medtag ID-handling
Provtagningen är avgiftsfri

Plats
Boden utanför vårdcentralens huvudentré i Ytterby.

Tider
Drop in

Kl 08.15-09.15 helgfria vardagar

Provsvar
Provtagningen sker till viss del som egentester. Information får du vid provtagningstillfället. Svar kommer som SMS (kräver bank-ID).

När prov tas av personal på plats behöver du för provsvar ansluta dig till vår onlinetjänst Mitt PTJ. Provsvar förmedlas inom 7 dagar från provtagningstillfället, oftast kortare svarstid.

OBS! Detta är enbart provtagning. Om du har symtom som gör att du behöver läkar- eller sjuksköterskebedömning, kontakta oss via Mitt PTJ eller telefon för att boka tid. 

Vänligen belasta inte verksamheten med ytterligare frågor om detta utan invänta svar från oss! 

MARSTRAND

Mottagning & provtagning i Marstrand är sedan den 18 januari öppen med Coronarestriktioner.
Mottagning & provtagning i Marstrand kommer tillfälligt stänga 11/5-22/8!
Läs mer…

KÄRNA

Mottagningen i Kärna är fortsatt tillfälligt stängd. Förändringar uppdateras löpande här på hemsidan. 

Vårdcentralen Kusten

är en mottagning som sedan 2001 har vårdcentralsverksamhet i Ytterby, Kärna och Marstrand i Kungälvs kommun. Vi har cirka 18 000 listade patienter och verksamheten är offentligt finansierad. Hitta hit! 

Vår verksamhet innefattar också Familjecentralen Fyren med BVC/MVC/kommunal verksamhet, Rehab Kusten samt Familjehuset Klippan – en mottagning för barn och ungas psykiska hälsa.

Kontakta oss digitalt!

Är du listad hos oss på Vårdcentralen Kusten kan du komma i kontakt med oss genom att logga in med Bank-id i vår onlinetjänst Mitt PTJ!

 • Du kan ta upp ett ärende åt gången.
 • Svara på frågorna så kortfattat som möjligt.
 • Bedömer vi att ditt ärende är för komplicerat avslutar vi chatten med hänvisning till annan kontaktväg.

Mer information om tjänsten…

MARSTRAND INFORMATION

Mottagning & provtagning i Marstrand är sedan den 18 januari öppen med Coronarestriktioner.

 • Endast tidsbeställd mottagning! Detta gäller både för besök och provtagning. Det innebär att du alltid måste kontakta oss via onlinetjänsten Mitt PTJ alternativt ringa Ytterby eller Marstrand innan besök.
 • Entrédörren kommer hållas låst, begränsat antal personer i lokalen.
 • Apotek: Utlämning av förbeställda läkemedel sker utanför vårdcentralen på torsdagar kl 15.00 (av apotekspersonal). Telefon: 0303-58380. 

Mottagning & provtagning i Marstrand kommer tillfälligt
stänga 11/5-22/8!

Med anledning av den utdragna Covidpandemin och dess följder ser vi oss återigen nödsagade att tillfälligt stänga i Marstrand . Vi vill under denna tid erbjuda en säker mottagning på vår vårdcentral i Ytterby. Vi räknar med att vi kommer kunna återgå till ordinarie verksamhet efter sommaren.

 • Covidprovtagning för personer boende på Marstrandsön
  Om du bor på Marstrandsön och har symtom som kan tyda på covid-19 och vill ta ett prov kan du ringa Ytterby eller Marstrand eller ta kontakt via vår onlinetjänst Mitt PTJ för att få tillsänt dig ett provtagningskit per post. Du får då också information om möjligheten att få provet inlämnat på vårdcentralen Marstrand måndag & torsdag eller övriga dagar på vårdcentralen Kusten Ytterby. 
  OBS! Detta gäller enbart boende på själva Marstrandsön och beror på Västtrafiks riktlinjer om att man ej får åka personfärja med symtom. 

Information

Öppettider

Vårdcentralen Kusten Ytterby
Helgfria vardagar 08.00-17.00

Kontakt & öppettider
Karta & adress

Tänk på att...

För smidigare service och kontakt med oss, tänk på att… 

INFÖR DITT BESÖK

 • Kontakta oss enkelt via vår onlinetjänst Mitt PTJ – för alla ärenden!
 • Akuta & planerade tider bokas efter bedömning av sjuksköterska. Kontakta oss via vår egen onlinetjänst alternativt via telefon.
 • Recept
  ∙Hör av dig i god tid innan dina läkemedel tar slut.
  ∙Varje receptönskemål kräver en medicinsk bedömning av läkare.
  ∙Recept gäller som längst i 1 år.
  ∙Använd den läkemedelslista du fått från din läkare på vårdcentralen. Listan du får från apoteket kan vara ofullständig då den endast visar kvarvarande uttag.
 • Boka tid för årskontroll till läkare
  i god tid. Hör gärna av dig två månader i förväg och kontrollera noga om dina mediciner är på väg att ta slut eller om ditt recept är på väg att bli för gammalt.
 • Skall du följas upp på vårdcentralen efter besök hos annan vårdgivare – kontakta oss för att boka tid!

PÅ VÅRDCENTRALEN

 • Kom i god tid för att anmäla dig i receptionen, gärna 15 minuter innan bokad tid.
 • Tag en nummerlapp. För din sekretess visa legitimation. Ha betalning redo när du kommer fram till receptionen, betala gärna med kort.
 • I receptionen kan du INTE boka tid till läkare eller lämna receptönskemål. För detta behöver du prata med en sjuk­sköterska.
 • Den tid du fått är ungefärlig då vi ibland kan behöva omprioritera på grund av svårt sjuka patienter.
 • Provtagning
  ∙Tag nummerlapp till laboratoriet och sitt ner i väntrummet.
  ∙Anmälan i receptionen behövs ej, eventuell betalning sker på lab.
  ∙Pågående patientärenden kan ha förtur till lab.

PROVSVAR

 • Samtliga provsvar meddelas av läkare inom 10 dagar efter provtagning, brevledes alternativt telefonledes. Ovanstående kan variera under semestertid. Har du inte hört någonting efter 14 dagar är du välkommen att höra av dig!

ÖVRIG INFORMATION

 • Sommartid är till­gången på tider
  för planerade besök och årskontroller begränsad.
 • Uteblivna besök och sena avbokningar debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa.

Vi vill tillsammans med dig skapa de bästa förutsättningarna för att erbjuda en god och effektiv vård!

Patientavgifter

Listad
Läkarbesök 100 kr
Sköterskebesök 50 kr
Psykologbesök 50 kr
Provtagning (ej samma dag som läkarbesök) 50 kr

Olistad
Läkarbesök 300 kr
Sköterskebesök 100 kr

Betala gärna med kort! Om du inte kan betala med kort kan du betala kontant (gärna med jämna pengar). 

Högkostnadsskydd öppenvård 1150 kr

Högkostnadsskydd innebär att du betalar sammanlagt högst
1150 kr för besök i öppenvården under en period på tolv månader.
OBS! Du måste själv som patient bevaka när du uppnått gränsen för högkostnadsskydd. Läs mer…

Hembesök
Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg på 100 kr till grundavgiften (för samtliga yrkeskategorier).

Avgiftsfri vård
Besök på vårdcentralen är avgiftsfritt för barn och ungdomar upp till 19 år samt personer fyllda 85 år (gäller ej avgift för vaccinationer och/eller intyg, se mer information nedan).

Avgift vid uteblivet besök
Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid.
Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. För avgiftsfria besök får du betala 100 kr.
Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd, frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.
Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland.

Intyg 
Avgift för intyg enligt särskild prislista (Västra Götalandsregionens avgiftshandbok).  Intyg betalas med betalkort eller kontant (om möjligt med jämna pengar). Ring vårdcentralen för mer information.

Vaccinationer
Mer info & prislista finns här!
Vaccinationer betalas med betalkort eller kontant (om möjligt med jämna pengar). Uteblivna besök debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa. 

När vårdcentralen är stängd

Om du blir akut sjuk kväll/helg/helgdag och det inte kan vänta till nästa vardag hänvisar vi till Kungälvs jourcentral på Kungälvs sjukhus. Läs mer…

Öppettider
Måndag-Fredag 17.00-22.00
Lördag-Söndag 10.00-16.00
Helgdag 10.00-16.00

Du kan även besöka 1177.se eller ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning – öppet dygnet runt.

Vaccination

Vi har tidsbokad mottagning där vi erbjuder sjukdomsförebyggande vacciner och resevacciner.

Mer info & prislista finns här!

Uteblivna besök och sena avbokningar debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa.

Intyg

För de flesta intyg som utfärdas på vårdcentralen tillkommer avgift enligt särskild prislista (Västra Götalandsregionens avgiftshandbok).

Ring vårdcentralen för mer information och eventuell tidsbokning.

Kontakt & öppettider

1177
Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt. 

1177.se

Parkering Ytterby

Tre timmars fri parkering på markerade platser (se bild), skriv upp bilens registrerings­nummer på block i receptionen.

Större bild

Nationell Patientenkät

Nationell patientenkät är återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Undersökningen omfattar idag 19 landsting/regioner och görs under samordning av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Resultat Nationell patientenkät – Primärvård 2020

Vårdcentralen Kusten – resultat 2020

Övriga verksamheter hos vårdcentralen Kusten

Rehab Kusten

På Rehab Kusten erbjuder vi rehabilitering med hjälp av sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Sjukgymnast/fysioterapeut
Ingång från Stationsgatan 9B.
För tidsbokning ring 0303-379768,
vardagar 11.00-12.00.

Arbetsterapeut
Ingång från Stationsgatan 9B.
För tidsbokning ring 0303-379786,
vardagar 13.00-13.30.

Läs mer…

Familjecentralen Fyren

Familjecentralen Fyren är en mötesplats i Ytterby för alla småbarnsfamiljer och blivande föräldrar i Kungälvs kommun.

Här hittar du:

 • Barnavårdcentral (BVC)
 • Mödravårdcentral (MVC)
 • Pedagogisk verksamhet med
  Öppna Förskolan och familjebehandlare

Ingång från Ytterby Torg 13.

Läs mer…

Familjehuset Klippan

Familjehuset Klippan är en öppen mottagning för barn, unga och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar. Föräldrar med barn 6-18 år är välkomna och allt stöd är kostnadsfritt.

Här arbetar psykologer, socionomer, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Telefon 0303-379787

Ingång från Stationsgatan 7C
(intill Apoteksgruppen i Ytterby)

Läs mer…

Synpunkter på vården? Tveka inte att ta kontakt!

Vårdval

Vårdval VG Primärvård innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja vilken vårdcentral man vill bland de godkända vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen som ingår i vårdvalet.

VÅRDGUIDEN

Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt.

TILLGÄNGLIGHETS-DATABASEN

TD ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen.

MILJÖCERTIFIERING ENLIGT ISO 14001:2015.

Vi är en miljöcertifierad vårdcentral. Detta innebär att vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom bl a klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.