SKOLLÄKARE

i Kungälvs kommun

Skolläkare

Kungälvs kommun har gett vårdcentralen Kusten i uppdrag att bedriva skolläkarverksamhet i alla kommunens skolor. Vi har också avtal med Kärna friskola. Tillsammans med respektive skolsköterska besöker vi regelbundet skolorna och har läkarmottagning. 

För att komma i kontakt med sin skolläkare talar man först och främst med sin skolsköterska.

Dr Ivana Kolak

Sparråsskolan

Kastellegårdsskolan

Fontinskolan

Kullenskolan

Klöverbackens skola

Diseröds skola

Olserödsskolan

Dr Mattias Gidlöf

Kärna skola

Kode skola

Tunge skola

Sandbackaskolan

Marstrands skola

Hålta skola

Kareby skola

Kärna friskola

 

Dr Nina Holmgren

Mimers Hus

Ytterbyskolan

Thorildskolan

Munkegärdeskolan

Välkomsten

Kungälvs kommuns skolhälsovård