Sömnföreläsning

Har du sömnsvårigheter?

Sömnföreläsning – för en del människor räcker det med en föreläsning för att få rätsida på sömnen. Vår sömnföreläsning och sömnbehandling bygger på framgångsrika behandlingstekniker inom KBT (Kognitiv beteendeterapi). Sömnföreläsningen innehåller bland annat information om sömn samt kunskaper och strategier för förbättrad sömn.

Sömnbehandling riktar sig till de som behöver mer information och fler verktyg för att komma till rätta med sina sömnbesvär. Sömnbehandling är upplagd med i huvudsak information och att deltagarna i form av hemuppgifter följer de tips och råd om ges.

Självklart kommer det att finnas tid att ställa frågor vid både sömnföreläsning och sömnbehandling. Du väljer själv hur mycket du vill berätta om dina sömnproblem.