GRUPPBEHANDLINGAR
& KURSER

ÖNSKAR DU DELTA I NÅGON AV VÅRA KURSER?

Kontakta oss via onlinetjänsten Mitt PTJ eller på telefonnummer 0303-379700 om du önskar delta i någon av nedanstående kurser så hjälper våra sjuksköterskor dig vidare.

Stress

Vår stresshanteringskurs hålls i grupper om 10-20 deltagare. Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Teori varvas med praktiska övningar. Du får information om stress, hur den påverkar oss fysiskt och psykiskt och kunskap om förhållningssätt för att hantera stress.

Under kursen får du möjlighet att kartlägga din egen stress, du får hjälp att utveckla strategier för att bättre klara av vardagen och även möjlighet att träna mindfulness som är en effektiv metod för hantering av stressymtom. Deltagarna får arbeta med hemuppgifter, som följs upp vid varje kurstillfälle. Kursen innehåller 8 träffar och leds av leg psykolog och leg arbetsterapeut.

Sömn

Vår sömnföreläsning och sömnbehandling bygger på framgångsrika behandlingstekniker inom KBT (Kognitiv beteendeterapi).

Sömnföreläsningen innehåller bland annat information om sömn samt kunskaper och strategier för förbättrad sömn.

Läs mer…

Smärta

På vårdcentralen Kusten finns ett team bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och läkare som kan skräddarsy en behandling utifrån just din smärtproblematik.

Inom ramen för teamet ges en kurs i smärthantering som bygger på KBT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Kursen ger information om smärtfysiologi och verktyg för att leva med smärta. Grupper med 5-10 deltagare träffas vid 8 tillfällen. Kursen leds av leg psykolog och leg arbetsterapeut.

Känslohantering

Gruppbehandling som riktar sig mot personer som upplever att starka, obehagliga känslor som ångest, rädsla och/eller nedstämdhet, som hindrar/begränsar tillvaro och livskvalitet.

Utifrån KBT ges deltagarna information för att bättre förstå och hantera känslomässigt obehag. Grupperna består av 5-10 personer. Kursen innehåller 9 träffar och leds av leg psykolog.